ACTIVITATI DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE

          Activitati de dezinsectie, dezinfectie si deratizare prestate in spatiile deschise din domeniul public si privat al Mun.Bucuresti , in spatiile deschise ale persoanelor fizice si juridice , in spatiile comune inchise ale cladirilor persoanelor fizice si juridice, in caminele si canalele aferente retelelor tehnico-edilitare pe toata aria administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti .

Contact

Mesaj de contact