CERTIFICARI SI ACREDITARI

 Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege cu incadrarea in standardele de calitate , respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incediilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator , a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala.


Certificari:Autorizari:


Contact

Mesaj de contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#