INTERES PUBLIC

Date contact:


Specialist Comunicare și Relații cu Publicul – ALINA ION

Tel: 0745.027.703

E-mail : presa@cmeib.ro

Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public prevede:
”Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate ale Parlamentului României.”
Hotărârea nr.123/2002.

 

Lista documentelor de interes public:

 

  • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea companiei noastre
  • Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet
  • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
  • Programele și strategiile proprii
  • Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – anexe Legea 544/2001
  • Comunicate de presă și anunțuri
  • Date publicate pe site-ul cmeib.ro
  • Rapoarte semestriale/anuale de activitate
  • Declarații de avere şi declarații de interese
  • Organigrama
  • Regulamentul de organizare si funcționare
  • Hotărâri AGA
  • Situația financiară anuală
  • Achiziții
  • Codul Etic
  • Programe și strategii proprii

 

Liste cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

 

  • Legislație
  • Rapoarte
  • Comunicate
  • Formulare
  • Politici

Contact

Mesaj de contact